Radan 2015 Yenilikleri

Bölüm : Haberler | 0 Yorum | Yazdırın

|

Genel :
 
 • File Browsing (Dosya Alma)
 
Çizim açarken sadece seçili formatın değil tüm çizimlerin görünmesini sağlayan “Tüm Dosyalar” seçeneği
 
 
 • Multiple Session (Çoklu Proje Açma) 
 
CURRENT MACHINE TOOL (Geçerli Makine Takımı)
İki tane açık projeniz olduğunda; bir tanesindeki makine takımını değiştirdiğinizde diğer projedeki makine takımlarına etki etmemektedir.
 
MRU
Birçok radraft projesini aynı anda açıldığında en son kullanılan projeler bölümünden iki açık projeyi de çekebiliyorsunuz ve bir projede yapılan değişiklikler diğer projeyi etkilememektedir. 
 


 • Missing Parts in Nest Projects (Nesting de Kayıp parçalar)
 
Eğer Bir nesting projesinde herhangibir dosya kaybolmuşsa o dosyayı aratıp eklettirmesini yapabiliyorsunuz ve o dosyayı daha sonrasında nesting dosyasını ona göre update edebilirsiniz.
 
Genel Cam :
 
 • Sheet Loading ( Sac Plaka Yükleme)
 
SHEET LOADER (Sac Plaka Yükleyici)
 
 
Sac plaka yükleme desteği büyük ölçüde geliştirilmiştir. Farklı sac yükleme tipleri artık makine ayarlarından düzenlenebilir. Bunu da machine configuration editör bölümünden aktif edebilirsiniz.
 
 
Sac yüklemeyi kullanıcıya sordurmak yerine order mode(sipariş modu) ile bu tür komutları otomatik olarak işleyebiliyoruz.
Parçayı seçtikten sonra “use sheet loader” tikini tikleyip advanced butonundan ayarlarını yaparak bu işi post processor ile kullanıcıya sordurmadan çözebiliyoruz.
 
LOAD PINS (Pin Seçimi)
Elle plakaları yüklerken hangi pini kullanacağını seçmek artık daha kolay. Job setup bölümünden özel bir seçim yapmak artık mümkün.
 
 • Part Removal
 
PICK VALIDATION
Part Picker’ı kullanırken makine ayarlarına göre parça ya da hurdayı güvenli ve doğru bir şekilde kaldırmak önemlidir.
Radan 2015 te eski versiyonun üzerine birkaç uyarı ve hata daha eklendi. Bunlar Aşağıda listelenmiştir:
 
 • UYARI: Kaldırmak için bütün profiller kesilmiş değil.
 • HATA: Key suckerlar aktif değil
 • UYARI: Bazı aktif key suckerlar profilleri kaldırmak için tam olarak sona gelmemiş
 • UYARI: Plaka kalınlığı aktif değil. Sucker’ın asansörü ayarlanamadı.
 • UYARI: Yetersiz sucker asansörü
 
Onaylama zaten Radanın içinde vardı fakat artık sipariş moduna da eklendi.
 
KEY SUCKERS
Picker’ın içinde artık key suckerları tanımlamak mümkün
Bu artık yazılımda düşünülmüştür; aktif key sucker uygun değil ise pick eklemeye izin verilmemektedir.
Yeni bir sistem bilgisi makine tanımlama dosyasına eklenmiştir. Malzeme seçildiğinde üzerinde otomatik olarak key sucker’lar tanımlanmış olması gerekmektedir.
Key sucker’lerin özel ve alternatif gurupları oluşturulabilir. Örneğin”8-13|9-11|10”bunun anlamı key suckerlardan 8-13 aktif edilebilir ya da 9 ve 11 ya da sadece 10.
Eğer bulamazsa, Sistem data bilgilerini otomatik olarak eklemez.
 
ADDING PICKS IN ORDER MODE (Sipariş modundayken pick eklemek)
Bu projede sipariş modunda özellikle pick eklerken bazı etkileri gösterilmiştir. Otomatik pick seçimi kullanmak artık mümkün.
 
 
Var olan pick satırını değiştirmek EDİT COMMAND LİNE komuutyla ayrıca bir kolaylık sağlamaktadır.
 
 
 • Scatter 
 
INTRODUCTION
Bu özellik ile ısı kaçınma verileri içermeyen order modunda bir ısı kaçınma stratejisi uygular.
Kalan parçalar siparişe eklendikçe, kaçınma bölgesi etrafı denetlenir ve Süreç tüm parçaları için tekrarlanır.
 
PARAMETERS
If the Scatter keyword followed by two parameters. The first number is a distance which specifies the size of the avoidance zone, and the second number is a code for the shape of the avoidance zone.
If the shape code is 0 then the avoidance zone around each cut item is a rectangle which is at least the specified distance outside the item (in other words, it is the item’s bounding box expanded by that distance on all sides).
If the shape code is 1 then the avoidance zone around each cut item is a cruciform shape, the arms of which extend horizontally and vertically from the
 shape by the specified distance. These shapes are illustrated here:
Dağılım iki parametreli bir koddan oluşmaktadır. İlk sayı kaçınma bölgenin boyutunu belirten bir mesafe ve ikinci sayı kaçınma bölgesi şeklinde bir koddur.
Sub-direction 0 Scatter 50 1
Şekil kodu 0 ise o zaman her kesim kalemi etrafında kaçınma bölgesi en az öğe dışında belirtilen mesafe bir dikdörtgen.
Şekil kodu 1 ise o zaman her kesim kalemi etrafında kaçınma bölgesi kolları belirtilen mesafe kadar şekil yatay ve dikey uzanan, bir haç şekli. Bu şekiller burada gösterilmiştir:
DIALOG
SDIRN ve DIRN Scatter ayarını karşılamak için opsiyon değiştirildi.
 
 
AUTO ORDER (OTOMATİK SİPARİŞ)
Scatter ayarıyla birlikte kullanılan Direction ve Sub-Direction komutları artık otomatik order bölümünde kullanılabilmektedir.
Eğer otomatik order bölümünde subroutine satırı her satır için ayrı ayrı üretilmesine sebep olacaksa Scatter ayarı sipariş satırına etki edecektir.
 
Lazer Kesim:
 
 • Undercut Lead-ins
 
Bu özellik başka bir parçanın kalmadığını anlamasına yardımcı oluyor.
 
 • Geometry
 
Bu şekilde bir geometri değiştirilemez; Bu elle düzenlenmiş bir kesimin sonucudur. Kullanıcı fonksiyonu elle kullanabilmek için profili “nominate”etmesi gerekmektedir.
 
 
Punç Kesim:
 
 • Punç Kesim 
 
PREFERRED TOOL STATIONS
Kullanıcı kendi takımları için özel takım istasyonu tanımlanabilir. Bu standart takım yüklemelere göre takım yüklerken daha özel olma ihtiyacını azaltacaktır,
Bu ayar bir tercih olarak düşünülmelidir. Kesin bir kural değildir. Eğer takım hiçbir istasyonu kullanamazsa herhangibir sebepten ötürü yazılım standart algoritmayı kullanarak doğru ve müsait olan istasyonu kullanacaktır. Diğer bir deyişle ‘Wildcard” eklemek gerekli değildir (örneğin 231,245 gibi)
Kullanıcının girdiği bazı değerler doğrunalır. Yani geçersiz istasyon numaralarını dışlar. Eğer master takım dosyası makineler arasında paylaşılıyor bile olsa preference seçilen makine takımı için özeldir.
 
 
 • Tool Station Types(Takım istasyonları tipi)
 
Makine konfigirasyonu artık takım istasyonları hakkında daha fazla ayrıntı içerir. Bu istansyonları kalıplamaya tapinge ce paylaşım istasyonlarına göre konfigüre edebilebilir.
Her bir takım daha sonra özel bir istasyonda kullanılmak üzere ayarlanabilir.
Bu da standart bir takım kullanma gereksinimini azaltır.
 
 • Automatic Step and Repeat (otomatik bekle ve tekrar et)
 
Otomatik takım atama artık isteğe bağlı lineer adım eklemesiyle tek bir çizgi üzerinde punch blow yapabilirsiniz
 
STEP AND REPEAT LIMITS (Adıım ve Tekrar Limiti)
Genel olarak, biz bir tek vuruş veya bir S & R hazır çevrimin belirli bir makinada kaç bayt gerektirdiğini (bu makineden makineye değişir) bilmiyoruz. Bunun anlamı, kaç tane sembolün S&R halinde döndürüleceğine değeceğini program oluşmadan karar veremememiz. Bu nedenle, her S&R için kullanıcıya asgari sayıyı belirtmek için izin verilecektir. S & R muhtemelen beş veya altı değerini (örn bir başlangıç noktası, bitiş noktası ve sayısı, ya da bir başlangıç noktası, x / y pitch ve sayısı, ya da bir başlangıç noktası, bitiş noktası ve x / y pitch).3 ya da daha fazla vuruş yerine S&R kullanmaya ihtiyacınız olacaktır. 
Bazı makinelerde S&R canned cycle  x ve y pitc’ine ve sayısına ihtiyacınız vardır. Pitch sadece 2 veya 3 ondalık basamağa izin veriyordu. Bununla beraber eğer sayı çok fazla ise long S&R in son vuruşunun pozisyonu çok doğru olmayabilir. Bu problemden yola çıkarak, kullanıcıya her bir S&R maksimum sembol sayısı tanımlatıyoruz.
Bu olası olmayan program büyüklüğünü sembolleri S&R’ye çevirerek en aza indirgemeyi sağlıyor. Ayrıca birçok tehlikeden kurtulma probleminizi en aza indirgiyor, Bununla beraber kullanıcıya S&R’ler için maksimum pitch sayısının tanımlamalarına izin veriyoruz.
Bu ayar tamamiyle ayrı bir otomatik takım atama sayfasından olacaktır.
 
 
Nesting:
 
 • Rectangular Nesting 
 
NEAR-RECTANGULAR PARTS
Şekilli parça nestingi artık yeni bir algoritmaya sahip. Radnest zaten bazı özel algoritmalara sahipti özel şekiller için (Daireler ve üçgenler )Radan 2010 R2 den önce kullanıcı nesting için true shape seçeneğini seçtiğinde rectengular nesting her zaman ilk olarak çalışıyordu ki bunun sebebi de eger true shape nestingden daha iyi bir sonuç çıkarsa o seçeneği kullanıyordu.
Örnek olarak.
 
Radan 2014 teki rectengular nesting daha iyi bir yerleşim buluyordu trueshape nestinge göre fakat kullanıcı trueshape özelliğini kapatmak zorundaydı diğer seçeneği görebilmek için.
 
Radan 2015’te kullanıcının seçeneğine kalan bu durum isterse rectengular nestingi seçmesine olanak sağlamaktadır.
 
NEW ALGORITHM
Yeni algoritma temel olarak eski algoritmayla aynı fakat geliştirmeler yapıldı. Bu sebeple farklı nestingler çıkmaktadır.
Yeni rectengular nesting daha çok ayar yapmanıza müsaade etmektedir. Bu ayarlar zaman ayarı program küçültme nesting içindeki delikler ve takımları dahil etme gibi ayarlardır. 
# Use legacy rectangular nesting (y/n)
u150                  n
Burda true shape nesting özelliğini kullanmadığınızda, yeni algoritmanın aktifleşmesi için algoritmanın aktifleşmesini istiyormusunuz diye bir soru soruyor.
 
 • Nest Optimisation
 
Proje nesting üzerindeki focus özelliğinize müdahale etmenizi sağlar.
Nesting parçaları yerleştirmek için bütün teknikleri kullanmaktadır.
Nestingde, merkezden yerleştirme özelliği vardır ve en iyi kullanılacak sonucu ortaya çıkararak oluşturur. Eğer arada bir bağlantı varsa paket olarak en iyi sonucu verir. 
 
 • Maximum common cutting. 
 
Nesting size ortak kesimlerin toplam uzunluğunu verecektir. Eğer bir bağlantı var ise daha iyi kullanım için tercih edecektir ve daha sonrasında daha iyi bir seçim yapacaktır. Bu özellik nesting ortak kesimleri bir araya getirmeye çalışacaktır. Bu ayar geniş bir efektiflik sağlar sınırsız ortak kesimler için.
 
 • One offcut. 
 
Nesting centrifugal yerleştirmeyi kullanmadığı sürece maximum utilization ile aynı etkiye sahiptir.
 
 • Two offcuts.
 
Bu ayar da maximum utilization ile aynı etkiye sahiptir fakat iki farklılık mevcut. Bir neşter centrifugal yerleştirmeyi kullanmıyor ikincisi nester eğer iyi bir sonuç verecekse parçaları ikili guruplar halinde ya da daha fazla dikdörtgen parçalar içine alıp nesting yapabiliyor.
 
 • Largest parts in direction 
 
Maximum utilizationile aynı etkiye sahipmiş. Fakat her zaman nester birincil yerleştirme tekniğini kullanıyormuş centrifugal nestingi ya da başka alternatif yerleştirme tekniğini kullanmıyor. Çünkü parçalar büyükten küçüğe doğru sıralanıyor ve bir parçanın yanına mümkün olduğu kadar aynı ölçülerde parça getirmeye çalışıyor.
Kullanıcı kendi tercihini Multi-Part nesting penceresinde seçebilmektedir.
 
 
 • Compacting Stage (sıkıştırma basamağı)
 
Otomatik sıkıştırma basamağı artık nestingin orijinal yaptığına müdahale etmektedir daha kompak bir nesting yapmak için. Bazen en iyi nesting centrifugal nestingin algoritmalarından çıkmaktadır. Bu ayar parçanın ortasından başlayarak nesting yapmaya başladığından daha çok kesilmemiş parça bırakıyor ve bunu plakanın ortasında yapıyor. Daha çok kullanabileceğiniz parça çıkıyor ortaya. Bu ayar plakanın merkezinden başlayıp kenarlara doğru nesting yapma mantığıyla ilerliyor.
Compacting plaka üzerindeki parçaların miktarını değiştirmiyor. Sadece offcut’ı daha çok çıkarıyor.
 
3D Cad:
 
 • 3D File Import
 
 
Tabloda hangi versiyonların hangi sürümlerini alabildiğini göstermektedir. 
Birçok formatta radan dosyaları içeri almak için SolidLink kullanıyor. Bazı formatlarda içeri almada hata olursa bir backup sistemi çalışıyor.
Burda radan güncelleme yaptı fakat solidlink yapmasa dahi içeriye yeni versiyonları aktarabiliyorsunuz. autodesk için bunun için solidlink kullanmıyoruz sadece backup dosyalarını saklamıyor ama yine de projede içeri alabiliyorsunuz dedi autodesk için.
Benzer süreç SolidWorks için de geçerli.
Solidworksten aldığınız dosyalarda solidlink kullanmıyoruz. 
 
 • 3D File Export
 
Radan 3D den dışarıya dosya kaydederken aşağıdaki sürümleri kapsamaktadır.
 
 
 • Automatic Thickness Calculation(otomatik kalınlık hesabı)
 
Yeniden düzenlendi ve artık daha hızlı ve daha iyi.
 
 • Top face
 
AUTOMATIC FACE SELECTION
Otomatik Yüzey Seçimi
Normalde üst yüzey otomatik olarak seçili gelirdi. Otomatik yüzey seçimi ilk olarak radbend ile ortaya çıkmıştı. Artık bir dosya açılmak için seçildiğinde en uygun yüzey otomatik olarak seçilmektedir. 
 
 
SETTING TOP FACE
Bir parçayı otomatik olarak açtığınızda gerekli olan bir tane üst yüzey belirtmenizdir. Kullanıcı özelliklerde özellikle bir yüzeyi üst yüzey olarak seçebilmektedir. İki tane üst yüzey seçmeniz mümkündür bükmek ve kesmek için. Eğer sadece bir tane üst yüzey seçiliyse bu yüzey bükme ve yayma için seçilebilir. Parça özelliklerinde üst yüzey ayarı aşağıdadır.
 
 
 • Bend Table Editor
 
Bükme parametreleri Radbend tarafından kullanılmaktadır. Parçaların düzenlenmesi yeni bir editör penceresinden olmaktadır. Bu editör penceresi unfolding ekranında görünmektedir.
 
 
Burda graph ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ama bu graph interaktif bir ayardır ve başlangıçtan bitişine kadar değişiklik göterebilir.
 
 • Upfolding
 
BEND INFORMATION
Radan 2015 te bir parça düz olarak alınabilmektedir fakat düz bir yüzeyde bükme bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.
Aşağıdaki resimde kalem 1 ile bazı geometriler bulunmaktadır ve bazı çizgiler de açıkça bükme çizgileridir.
 
 
Bu yeni özellik çizgilere bükme bilgisini yüklemesini sağlamaktadır.
 
 
UPFOLDING
Bir kere bükme bilgileri ayarlandıktan ve projeyi aldıktan sonra sadece bir dialog penceresi çıkacaktır, bu bükme çizgilerini 3d modele eklemek isteyip istemediğinizi soracaktır.
 
TEMPLATES
Template’ler 2015 te de kullanılabilmektedir ve otomatik olarak bükme bilgilerini girebileceğiniz ayarlar kullanılabilmektedir.
 
 
BEND LINES
 
Bükme çizgileri otomatik olarak uzatma ve trimlemeleri yapabilmektedir.
 
 • Camera Modes
 
İki tane kamera modu eklenmiştir.
 
 • Obje modu; burda kullanıcı model üzerinde elle müdahele edebilmektedir.
 • Fly Trought mode; Burda da kameranın ayarına müdahale edilebilmektedir.
 
 
Bu ikisi arasındaki değişikliği camera mode butonuna basarak yapabilirsiniz.
Burda obje modundayken Mouse ile yaklaşma uzaklaşma ve tutma çekme hareketlerinin nasıl yaptığını görebilirsiniz. 
Fly Trought modunda detaylı görünümlerini görmenizi sağlayabilirsiniz.  parçanın içerisinden ve etrafını görebiliyorsunuz obje modunda bu özellik bulunmamaktadır.

 

Yorumlar

Herhangi bir kayıt bulunamadı.

Yorum Ekleyin

 

 

 

 

Yorumu Ekle

İLETİŞİM

Adres: Ferhatpaşa Mah. G-29 Sok. No:19 - 21 Pk.34888
Ataşehir- İstanbul Türkiye

Telefon: +90 216 305 82 19 +90 216 305 28 07

BÜLTEN

Bültenimize kaydolarak sitemizdeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Copyright © 2020 |