B.S.A Bilgisayar ve Yazılımları

Güvenlik & Gizlilik

 

 
BSA Yazılım
 
Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, Siz ve BSA Yazılım (“BSA Yazılım” veya “Biz”) arasında BSA Yazılım’a ait yazılımların ve tüm sürümleri, özellikleri, uygulamaları ve modüllerinden ("Yazılım") oluşan yazılımlarımızın lisanslanması ve kullanımı için düzenlenmiştir. Bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ” ayrıca size sağladığımız tüm ilgili medyaları, basılı materyalleri ve elektronik dokümantasyonu da kapsar (Yazılımımız ve "Ürün" ile birlikte). Ürünümüzün gelecek sürümleri bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ” üzerinde değişiklikler yapabilir.
“KABUL EDİYORUM”U TIKLAYARAK VEYA YAZILIMIMIZI YÜKLEYEREK YA DA BAŞKA ŞEKİLDE KULLANARAK BU “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”'NIN TÜM ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI KABUL EDERSİNİZ. BU “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”'NIN ŞARTLARINDAN HERHANGİ BİRİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN YAZILIMIMIZIN ELİNİZDE BULUNDURDUĞUNUZ TÜM KOPYALARINI DERHAL GERİ GÖNDERİN, SİLİN VEYA İMHA EDİN.
 
1. LİSANS VERME
Size „Ürünü“ yazılım sipariş formunuzda (“Yazılım Sipariş Formu”) belirtilen lisans dönemi boyunca kullanmanız için bir lisans veriyoruz. Verilen lisans münhasır değildir, devredilemez ve lisansın kapsamı, satın aldığınız lisans türüne ve „Yazılımı“ kişisel veya ticari olarak kullanmanıza bağlıdır. Ayrıntılar Ürün Dokümantasyonunuzda belirtilmiştir. “Ürün Dokümantasyonu”; Yazılım Sipariş Formunuz, tarafımızdan web sitemizde yayınlanan tüm bilgi ve açıklamalar veya lisansınızla ilgili bizden aldığınız tüm yazılar anlamına gelir.
Eğer lisansınız belirli sayıda iş istasyonuyla sınırlandırılmışsa sanal masaüstleri veya birden fazla işletim sistemi çalıştıran bilgisayarlar ya da diğer donanımlar, toplam sayı karşısında ayrı ayrı iş istasyonları olarak kabul edilir. Yazılımın başka bir iş istasyonuna taşınması kısıtlanmıştır ve yalnızca değiştirme amacına yöneliktir. Terminal Sunucu ortamında kurulduğunda, lisans kullanıcı bazındadır ve her kullanıcı için ayrı lisans gerekir.
Yazılımı aynı anda pek çok kullanıcıyla birlikte kullanmak istiyorsanız, her kullanıcının ilgili ek lisansa sahip olması gerekir.
 
2. KISITLAMALAR
Bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”'da aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıdakileri doğrudan veya dolaylı olarak yapamazsınız:
(i)  Lisans haklarınızı başka bir kişi veya tüzel kişiye devretme, atama veya alt lisans verme, ya da Yazılımımızın üçüncü taraf hizmetlerinde kullanılmasına izin verme. (Her türlü devir, atama, alt lisans verme veya kullanımın hükümsüz olacağını kabul edersiniz.)
(ii) Ürün üzerinde hata düzeltmeleri veya başka biçimde değişiklik yapma, derlemesini çözme, şifresini açma, parçalara ayırma, ters mühendislik uygulama, herhangi bir kaynak kodunu ya da altında yatan fikirleri, algoritmaları, dosya biçimlerini veya Ürünün içerdiği ya da Ürün kullanılarak oluşturulan dosyaların programlama veya karşılıklı çalışma arayüzlerini yeniden oluşturmaya ya da keşfetmeye kalkışmak veya Ürünü insanlar tarafından okunabilir bir biçime indirgemek.
(iii) Üründeki Teknik Koruma Önlemlerini (“TKÖ”) atlatmak veya atlatmak üzere bir yöntem sağlamak.
(iv) Ürünü bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ” içinde açıkça izin vermediğimiz bir yöntemle kullanmak.
 
3.Uygulama Programlama Arayüzleri / Üçüncü Taraf Yazılımı
Sizin veya üçüncü tarafların (Üçüncü Taraf Yazılımı) uygulamaları veya diğer yazılımları yoluyla Yazılım ile etkileşim içinde olmanızı sağlayan, Uygulama Programlama Arayüzleri veya diğer yazılım arayüzleri (“API”) sunabiliriz. Bu tür bir hizmetin sunulmasında bir kanuni hak talebi oluşmayacaktır, ayrıca bu tür bir hizmeti sağlamayı herhangi bir zamanda durdurabiliriz. Bu API'nin, BSA Yazılım tarafından sağlanması durumunda, bu tür bir API, bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”'nın amacı doğrultusunda bir Ürün olarak kabul edilmektedir. Bu tür bir Üçüncü Taraf Yazılımı kullanmanız durumunda, bu tür bir kullanım, bu “Satış Sözleşmesi” tarafından geçerli değildir. BSA Yazılım, hukuken zorunlu tutulmadığı sürece, hiçbir Üçüncü Taraf Yazılımından veya sizin veya üçüncü tarafların arayüzlerinden sorumlu değildir.
 
4.GİZLİLİK
Ürünümüz, gizli bilgi olarak koruduğumuz önemli öğeler (ör. organizasyon, algoritmalar, mantık) içerir; bunlar, tek tek programların özel dahili tasarımları, yapıları ve ilişkili arayüz bilgileri de dahil olmak üzere bize, tedarikçilerimize veya lisansörlerimize ait ticari sırlardır. Ürünümüzün gizliliğini korumanız ve gizli yönlerinin ifşa edilmesini önlemeniz gerekir. Ürünümüz ABD, AB ve uluslararası patentler, telif hakları veya diğer yasa ve anlaşmalarla korunmaktadır.
 
5.HAKLARIN KORUNMASI
Ürünümüzdeki tüm fikri mülkiyet haklarının bize ve lisansörlerimize ait olduğunu kabul edersiniz. Ürünümüzle ilgili haklar lisanslanır (satılmaz). Ürünümüzle ilgili olarak bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ” kapsamında tanınan sınırlı haklar dışında başka bir hakkınız veya mülkiyetiniz yoktur. Biz ve lisansörlerimiz, ürünümüzün tüm kopyalarının mülkiyetini elimizde tutarız ve size bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ” kapsamında açıkça verilmeyen tüm haklarımız mahfuzdur.
 
6. VERİLERİN KORUNMASI
BSA Yazılım ve sizin için uygulanabilir veri koruma yasalarının hükümleri geçerlidir. BSA Yazılım size ait kişisel verilerin korunmasını çok ciddi olarak ele alır ve bu konuda geçerli veri koruma yasalarına kesin olarak uyar. BSA Yazılım size ait verileri sizinle olan sözleşme ilişkisinin oluşturulması ve işlenmesi amacıyla ve özellikle İnternet üzerinden başarılı bağlantılar oluşturmak için toplar, işlemden geçirir ve kullanır. Verileriniz, sizin önceden verilmiş onayınız olmadan üçüncü taraf reklam verenlerle paylaşılmaz. Ürünümüzün işlevselliğini ve sizin Ürünümüzle ilgili deneyiminizi iyileştirmek amacıyla, özellikle de yazılım güncellemelerinin, Destek, İçerik, “TKÖ” ve diğer hizmetlerin sağlanmasını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için kişisel olmayan veya anonim veriler otomatik olarak toplanabilir. Toplanan tüm kişisel olmayan veya anonim verilerin işlenmek üzere dünya genelindeki ofislerimize veya bağlı kurumlarımıza gönderilmesini kabul edersiniz.
Herhangi bir Üçüncü Taraf Yazılımı kullanmanız durumunda, BSA Yazılım Üçüncü Taraf Yazılımı ile paylaştığınız herhangi bir veriden sorumlu değildir. Böyle bir durumda, Üçüncü Taraf Yazılımı ile olan ilişkiniz, verilerinizin korunmasını sağlar.
 
7.İÇERİK GÜNCELLEMELERİ, “TKÖ”'ler
Optimum kullanımı sağlamak üzere zaman zaman bizim sunucularımız veya sistemlerimizle otomatik senkronizasyon veya güncellemeler (“İçerik”) yapılması gereklidir. Bu tür içerik size periyodik olarak ve çeşitli biçimlerde sağlanabilir. Ürünlerimizde, satın aldığınız lisansa bağlı olarak sınırsız kopyalamayı engelleyen lisans anahtarı veya kodu gibi ya da kullanım süresi veya işlev kısıtlaması gibi “TKÖ”'ler bulunabilir. Ürünlerimizin İçerik almak üzere bizimle otomatik olarak bağlantı kurmasını da kabul edersiniz.
 
8.ÜCRETLER/VERGİLER (yalnızca ticari kullanım durumunda)
„Yazılım Sipariş Formunuzda“ ayrıntıları açıklanan tüm ücretleri üzerinde anlaşmaya varılmış vadelerde ödemeyi kabul edersiniz. Ücretler, tümü sizin sorumluluğunuzda bulunan satış, kullanım, katma değer veya diğer vergileri (geçerli stopajlar dahil) içermez. Banka ve kredi kartı ücretleri sizin sorumluluğunuzdadır. Tüm ücretler faturamızın tarihinden sonraki 14 gün içinde Yazılım Sipariş Formunda belirtilen para birimiyle ödenecektir. Geciken tutarlara yasal olarak izin verilen tutarı geçmeyecek şekilde aylık %1,5 hizmet ücreti uygulanabilir.
 
9- SATINALMA İPTAL ve İADE İŞLEMLERİ
Size, BSA yazılım, hizmeti www.bsabilgi.com.tr adresinden güvenli ve 3D Secure ile kredi kartınızla veya bayii vasıtasıyla temin edecektir. Bayii kanalıyla temin ettiğimiz hizmetin iptal ve iadesini hizmeti satın almış olduğunuz bayiden talep edebilirsiniz. „BSA yazılım“ bu konuda yükümlülük kabul etmez.
Ürünün iade hakkı, firmamızın ürün ile ilgili web sitemizde beyan ettiği özelliklerin yerine getirilmemesi veya bu hizmet sözleşmesinde firmamızca beyan edilen şartların yerine getirilmemesi dumunda mümkündür.  Bu durumda, hizmetin satın alındığı ilk 1 AY içerisin de geri iade talep edebilir. Bayisi olduğumuz yazılımların üretici-geliştirici firmalarından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Çıkan sorunlarla ilgili, yazılımların üretici-geliştirici firmalarının beyanına ve planlamasına göre ortaya çıkan sorunlar çözülecektir. Bu durumlar için  sorunların çözülmesi beklenir, iade kabul edilmez. BSA yazılım iş bu sözleşme İÇERİĞİ' ni sağladığı sürece veya satın alma işleminizden 1 AY dan daha uzun süre geçtiği sürece ücret iptal ve iadesi talep edilemez.İade olması durumunda, ürünümüzün her türlü kullanımı durdurulmalı, ürünümüzün tüm kopyaları ve ek parçaları imha edilmeli veya talebimiz üzerine bu kopya ve parçalar bize geri verilmelidir.
 
Önemli not: İade sonrasında bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”'nın 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ve 12-15 numaralı bölümleri yürürlükte kalır.
 
10.İHRACAT DENETİMLERİ
Ürünlerimiz AB veya ABD ihracat denetimi düzenlemelerini ihlal eden veya AB Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası veya ABD İhracat Denetimi Yasası tarafından herhangi bir şekilde yasaklanan hiçbir ülke veya kişi tarafından kullanılmayacağını, bu kişi ve ülkelere sevk, transfer veya ihracat yapılmayacağını kabul edersiniz. Ürünümüzü kullanmakla bu ülkelerden birinde bulunmadığınızı, böyle bir ülkenin vatandaşı olmadığınızı ve denetimi altında bulunmadığınızı onaylarsınız. Buna ek olarak, Ürünümüzün kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenirsiniz.
 
11. GARANTİ
Ticari kullanıcılarımıza Ürünümüzün maddi hatalarına karşı geçerli Yazılım Sipariş Formunuz üzerinde belirtilen lisans döneminiz süresince veya Ürünümüzün elinize geçmesinden itibaren 2 yıl süreyle (hangisi daha kısaysa) garanti veririz.
Bireysel kullanıcılara, eğer hata kötü niyetli olarak gizlenmediyse hatalarla ilgili garanti sağlanmaz. Ürünümüze ait her türlü ekler veya güncellemeler, size sağlanan tüm hizmet paketleri, yamalar veya düzeltmeler, Yazılımımız içinde bulunan tüm üçüncü taraflara ait özel veya açık kaynak yazılım da dahil olmak üzere, herhangi bir garanti kapsamında değildir. Bu ürünler "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Bu garanti özel olarak sizin içindir ve başkasına transfer edilemez.
Yukarıdaki düzenlemeler sizin yasal olarak sahip olduğunuz diğer hakları etkilemez. Hata düzeltme sizin için ücretsizdir. Ürünümüzle ilgili hata, kaza, kötüye kullanım, yanlış uygulama, anormal kullanım veya virüs kaynaklıysa veya size bir güncelleme sunulduktan sonraki kullanım nedeniyle oluşmuşsa garanti talepleri hariç tutulur.
YUKARIDA ANA HATLARIYLA AÇIKLANANLAR DIŞINDA, ÜRÜNÜMÜZ KULLANICIYA "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR. ÜRÜNÜMÜZDEKİ ÖZELLİKLERİN VEYA İŞLEVLERİN SİZİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINA, ÜRÜNÜMÜZÜN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINA VEYA ÜRÜNÜMÜZDEKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR GARANTİ VERMEYİZ. ÜRÜNÜMÜZÜN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN YAZILIM VEYA DİĞER ÜRÜNLERİYLE ÇALIŞACAĞININ GARANTİSİNİ VEREMEYİZ. BUNA EK OLARAK, ÜRÜNÜN VEYA ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ SÜRÜMLERİNİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT ÇEVRİMİÇİ MAĞAZALARDA VEYA MARKETLERDE SUNULMAYA DEVAM EDECEĞİNİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA ÜRETİLEN ÖZEL CİHAZLAR VEYA SİSTEMLERDE KULLANILABİLECEĞİNİN GARANTİSİNİ VERMEYİZ.
 
12.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”'da aksi belirtilmediği sürece, BSA Yazılım geçerli yasaya uygun olarak, sözleşme içi ve sözleşme dışı yükümlülüklerin ihlali durumunda sorumlu olacaktır. Hangi yasal nedenle olursa olsun, zararlarla ilgili sorumluluğumuz yalnızca kasıt veya ağır ihmal durumlarında söz konusudur. Ayrıca, ticari kullanıcılar için hayata, vücuda veya sağlığa zarar gelmesiyle veya sözleşmeyle ilgili temel bir zorunluluğun ihlali ile sonuçlanan basit ihmal durumlarındaki zararlar için de sorumluluğumuz vardır. Ancak, bu durumda sorumluluk, öngörülebilen tipik zararın tazmini ile sınırlı olacaktır. Hiçbir olayda, hiçbir şekilde özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu değiliz. Yukarıdaki sorumluluk sınırlamaları, bizim kötü niyetle bir hatayı gizlememiz veya ürünlerin durumuyla ilgili sorumluluğu kabul etmemiz durumunda geçerli değildir. Bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ” 14. bölümü itibariyle İngiltere hukukuna tabi ise bu durum İngiltere Ürün Sorumluluğu Yasası kapsamındaki talepleriniz için geçerli değildir. Bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”'yı hataya neden olmayan bir zorunluluk ihlali nedeniyle sadece BSA Yazılım bu zorunluluk ihlalinden sorumluysa fesih veya iptal edebilirsiniz. Diğer herhangi bir normal fesih hakkı sizden hariç tutulacaktır. Hukuken zorunlu tutulmadığı sürece, Üçüncü Taraf Yazılımı ve Üçüncü Taraf Yazılımı kullanımınıza yönelik hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
 
13.TAZMİNAT
Bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”'nın herhangi bir hükmünü ihlal etmenizden, ihmalkar veya yanlış eylemlerinizden ve/veya herhangi bir geçerli yasayı ihlal etmenizden dolayı ortaya çıkacak her türlü talep, kayıp, istek veya zararlar için herhangi bir üçüncü tarafın belirleyeceği makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, BSA Yazılım'ı, üst organizasyonunu, iş ortaklarını, bağlı kuruluşlarını, yetkililerini, aracılarını ve çalışanlarını masun tutmayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul edersiniz.
 
14.TÜM SÖZLEŞME
Bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ” (Yazılım Sipariş Formunuz dahildir ve her biri zaman zaman güncellenir) Ürünümüzle ilgili tüm sözleşmeyi oluşturur; Ürünümüzle ilgili tüm önceki veya aynı zamanda meydana gelen sözlü veya yazılı iletişim, teklif ve beyanların yerini alır. Bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ” herhangi bir satın alma siparişi, sipariş dokümanı, kabul, onay veya sizin tarafınızdan hazırlanan diğer herhangi bir dokümandaki çelişen şartların veya ek şartların üzerindedir. Bu doküman bizim tarafımızdan imzalanıp size geri gönderilmiş olsa veya sizin tarafınızdan hazırlanan böyle bir satın alma siparişinde veya diğer belgelerde aksini belirten ifadeler bulunsa dahi bu durum geçerlidir. BSA Yazılım Satış Şartları, sıkça sorulan sorular (SSS), politikalar ve programlar içinde herhangi bir şart bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”'nın şartlarıyla çelişirse bu “SATIŞ SÖZLEŞMESİ”'nın şartları üstün olacak ve kontrol edecektir.
 
15.GEÇERLİ HUKUK
Ürünlerimizle ilgili yetkili satıcı olarak „BSA yazılımın“ sorumluluğunda olan kısmıyla ilgili tüm anlaşmazlık içeren hukuksal süreçlerle ilgili „İstanbul Mahkemeleri“ yetkilidir. Yazılımın Üretici firmalarının sorumluluğu alanına giren anlaşmazlıklarla ilgili, yazılımı üreten firmaların bulundukları ülkelerin mahkemeleri yetkilidir. 
 
 

İLETİŞİM

Adres: Ferhatpaşa Mah. G-29 Sok. No:19 - 21 Pk.34888
Ataşehir- İstanbul Türkiye

Telefon: +90 216 305 82 19 +90 216 305 28 07

BÜLTEN

Bültenimize kaydolarak sitemizdeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Copyright © 2019 | B.S.A Bilgisayar ve Yazılımları